Wat is de inhoud van een EHBO cursus.

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp en enkele avonden worden begeleid door een arts.
Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld.
De lotusslachtoffers spelen dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch. 


Inhoud van de cursus:EHBO_boekje_28e_druk.jpg

 

 
- Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
- Stoornissen in het bewustzijn
- Stoornissen van de ademhaling
- Stilstand van de bloedsomloop
- Ernstige uitwendige bloedingen
- Shock
- Uitwendige wonden
- Brandwonden
- Kneuzing en verstuiking
- Ontwrichting en botbreuken
- Oogletsels
- Vergiftiging
- Elektriciteitsongevallen
- Letsels door koude
- Letsels door warmte
- Vervoer over korte afstand
- Verband- en hulpmiddelen
- Het menselijk lichaam

 

Examen: 

De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn.
Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een instructeur EHBO en een medisch docent. Tijdens het examen wordt zowel de praktijk als theorie getoetst. Voor de praktijk onderdelen wordt gebruik gemaakt van een lotusslachtoffer. Het theoretische deel wordt mondeling getoetst.

 
De cursus wordt gegevens volgens de richtlijnen van het oranje kruis.