Dienstverlening tijdens evenementen levert een aanzienlijk deel van onze inkomsten op waardoor we de contributie laag kunnen houden.
Onze laatste contributie verhoging was in 2010!

Elk lid dient zich 1 maal per jaar in te zetten als EHBO’er bij een evenement. (telt mee als 1 vervolgles)

Deze methode is vergelijkbaar met bijv. de bardienst bij een tennis of voetbal vereniging.
Vooraf wordt tijdens de facturering van de contributie €25,00 in rekening gebracht(Dit om later betalingsproblemen te voorkomen).
Bij leden die zich in het contributiejaar als EHBO’er hebben ingezet bij een evenement wordt deze € 25,00 verrekend met de facturering van de contributie van het jaar er op.

Eerste jaar lidmaatschap

Voorbeeld contributie 2023:
€40,00(contributie 2023)
€25,00(voorschot dienstverlening 2023)
€65,00 Totaal 2023

Opvolgende jaren(wel ingezet bij een dienstverlening)

Voorbeeld contributie 2024:
€40,00 contributie 2024
€25,00 (voorschot dienstverlening 2024)
- €25,00(retour bij dienstverlening in 2024) 
€40,00 Totaal 2024

Voor leden die wel dienstverlening hebben verricht in het voorgaande jaar wordt het totaal dus €40,00. 
Voor leden die géén dienstverlening hebben verricht in het voorgaande jaar wordt het totaal dus €65,00.